بایگانی

کارگاه من کیستم؟!!! هدف کارگاه به شرح زیر می باشد : آموزش خط تحریری افزایش اعتماد به نفس ارتقا مهارت زیبا نویسی   [qodef_button size="" type="" text="ثبت نام" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="https://www.hamgaman-institute.ir/course-details/166" target="_blank"...

بیشتر بخوانید

کارگاه 9 سالگی و بالندگی هدف کارگاه به شرح زیر می باشد : آشنایی و آگاهی از:  شرایط وظایف خصوصیات و زیباییهای سن عبادت   [qodef_button size="" type="" text="ثبت نام" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="https://www.hamgaman-institute.ir/course-details/164"...

بیشتر بخوانید