تعرفه خدمات ۲

تعرفه خدمات
تعرفه خدمات ما
تعرفه خدمات
پیشنهادی

پلن پایه

۲۵,۰۰۰ تومان / سالانه

قدرت انتخاب بلامانع است و کاری را که ما دوست داریم انجام دهیم.

 • انجام در طی ۴ تا ۵ هفته
 • استراتژی سازمانی
 • ارائه ۲۰ روز پشتیبانی
 • پشتیبانی در تلگرام
 • ارائه پنل مدیریت

درخواست
پرطرفدار

پلن استاندارد

۵۰,۰۰۰ تومان / سالانه

مسائل به اصل انتخاب لذت های ما برای تضمین.

 • انجام در طی ۴ تا ۵ هفته
 • استراتژی سازمانی
 • ارائه ۲۰ روز پشتیبانی
 • پشتیبانی در تلگرام
 • ارائه پنل مدیریت

درخواست
پیشنهادی

پلن حرفه ای

۹۵,۰۰۰ تومان / سالانه

این موارد کاملاً ساده هستند و به راحتی قابل تشخیص هستند.

 • انجام در طی ۴ تا ۵ هفته
 • استراتژی سازمانی
 • ارائه ۲۰ روز پشتیبانی
 • پشتیبانی در تلگرام
 • ارائه پنل مدیریت

درخواست