سلاممم مدرسه جونم

سلاممم مدرسه جونم

امروز اول مهر بود.

همان ماهی که می گویند ماه مهربانی است،

ماه مدرسه و بازی های مدرسه…

ماه دفتر و کتاب و مداد…

 

امروز در مدرسه به ما دبستانی ها خیلی خوش گذشت.

بعد از مدت ها دوستان پارسال و معلم های مهربانمان را دیدیم.

صبحانه خوشمزه هم مهمان مدرسه بودیم.

جای همه هم سن و سالهای ما در فضه خالی است.

 

فضه
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.