اردو و بازدید از موزه

اردو و بازدید از موزه

بسیاری از دروس هنرستان در محیط هایی مرتبط با فعالیت و درس دانش آموزان و به صورت اردوهای بازدیدی برگزار میگردد. در این مکان ها دانش آموزان یاد میگیرند تا چگونه کارهای طراحی و عکاسی خود را ارتقاء دهند و کارهایی با کیفیت بهتر ارائه نمایند.

تاریخ

اسفند ۲۴, ۱۳۹۹

اشتراک گذاری