کتاب آموزش سوم ابتدایی (المرحله۳)

کتاب آموزش سوم ابتدایی (المرحله۳)

محتوای این کتاب شامل:

1. آموزش فصلها و خصوصیات آنها
2. آموزش اردوی مدرسه و برخی غذا ها در قالب کارگاه آشپزی آب میوه ها
3. آموزش شغلها
4. آموزش وسایل نقلیه
5. آموزش برخی از حروف استفهام
6. آموزش جمع های مکسر برخی از کلمات
7. آموزش ضمائر أنا و نحن/ هو و هی
8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک
9. شعرهای شاد و کودکانه
۱۰٫ بازیهای فردی و گروهی

تاریخ

مرداد ۱۰, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری