دوره متوسطه

واحد اجرایی

معاونت اجرایی دوره اول و دوم

حمیده تقی زاده

کارشناسی شیمی کاربردی/ مدرس موسسه ی قلم و هدف خرداد
معاون اجرایی مجتمع فضه از سال ۹۱ تا کنون
گذراندن دوره ICDL

رزومه کاری

واحد پرورشی

کارشناس پرورشی

زهرا میرزایی

سابقه کاری :  ۱۰ سال
مدرک تحصیلی : لیسانس
شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۹۸۲۳۲

رزومه کاری

معاونت پرورشی

مریم جوکار

کارشناسی فیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شریف/ کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی
دبیر مدرسه روشنگر/ معاون پرورشی مجتمع فضه/ معاون آموزشی مجتمع فضه

رزومه کاری

کارشناس پرورشی

مریم علمی

کارشناسی علوم و معارف قرآنی
گذراندن دوره های مدیریت استراتژیک و روانشناسی اسلامی
مشاور و مسئول پرورشی از سال ۹۴ تا کنون

رزومه کاری

واحد آموزش

کارشناس آموزشی دوره اول

سحر عسگری

دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره

رزومه کاری

معاونت آموزشی دوره اول

فائزه توقع

کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیان عرب
مربی پرورشی و دبیر عربی مشکات/ مربی پرورشی و دبیر عربی فجر صادق/ دبیر عربی راه شایستگان/ معاون آموزشی و دبیر عربی امام صادق(ع)
گذراندن دوره های آموزشی ICDL، مترجمی قرآن/ کارگاه تربیت والد و فرزند، خوشنویسی/ سواد رسانه ای

رزومه کاری

کارشناس آموزشی دوره اول

لیلا جوان

کارشناسی زیست شناسی/ کارشناسی ارشد مشاوره
همیار معاون اجرایی/ مسئول پژوهش/ دبیر پایه پنجم/ دبیرپایه هشتم/ مسئول کار و فناوری/ مشاور پایه هشتم
گذراندن دوره های روانشناسی/ مربی گری مهارت زندگی/ تئوری انتخاب/ الگوی تربیتی فرزند پروری

رزومه کاری

دبیران تخصصی دوره اول

شیمی پایه ۷ و ۸ و ۹

ریحانه خلج زاده

لیسانس شیمی کاربردی
فوق لیسانس شیمی معدنی
دبیر فیزیک و شیمی مجتمع آموزشی امام صادق(ع)
از سال ۹۳

رزومه کاری

فیزیک پایه ۷ و ۸ و ۹

شیرین باقری پور

کارشناسی ارشد فیزیک(ذرات بنیادی)
دبیر دبیرستان امام صادق(ع) از سال ۹۶ تا کنون
گذراندن دوره های مدیریت کلاس درس و دوره ی روش معکوس فیزیک

رزومه کاری

ریاضی پایه ۹

هدی صالحی

کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه امیرکبیر
دبیر ریاضی شمیم عرفان از سال ۹۲ تا کنون
دبیر ریاضی سیدالشهدا از سال ۶۹
دبیر ریاضی سپهر از سال ۹۶

رزومه کاری

زیست و زمین پایه ۷ و ۸

طیبه رهبرپور

لیسانس علوم آزمایشگاهی
فوق لیسانس خون شناسی
دبیر مجتمع فضه از سال ۸۶ تاکنون
دبیر مدرسه تکریم از سال ۹۶

رزومه کاری

ریاضی پایه ۷ و ۸

فاطمه نظری خرم

لیسانس دبیری ریاضی
دبیر حل تمرین دبیرستان سلام
دبیر ریاضی مجتمع فضه از سال ۹۶

رزومه کاری

زیست  و زمین پایه ۹

زینب سینافومنی

فوق لیسانس ژنتیک
همکار طراح در پژوهشکده رویان
گذراندن دوره های TTC کودک و نوجوان

رزومه کاری

دبیران تخصصی دوره دوم

رشته ریاضی

زیست و زمین پایه ۷ و ۸

طیبه رهبرپور

لیسانس علوم آزمایشگاهی
فوق لیسانس خون شناسی
دبیر مجتمع فضه از سال ۸۶ تاکنون
دبیر مدرسه تکریم از سال ۹۶

رزومه کاری

ریاضی پایه ۷ و ۸

فاطمه نظری خرم

لیسانس دبیری ریاضی
دبیر حل تمرین دبیرستان سلام
دبیر ریاضی مجتمع فضه از سال ۹۶

رزومه کاری

زیست  و زمین پایه ۹

زینب سینافومنی

فوق لیسانس ژنتیک
همکار طراح در پژوهشکده رویان
گذراندن دوره های TTC کودک و نوجوان

رزومه کاری

رشته تجربی

زیست و زمین پایه ۷ و ۸

طیبه رهبرپور

لیسانس علوم آزمایشگاهی
فوق لیسانس خون شناسی
دبیر مجتمع فضه از سال ۸۶ تاکنون
دبیر مدرسه تکریم از سال ۹۶

رزومه کاری

ریاضی پایه ۷ و ۸

فاطمه نظری خرم

لیسانس دبیری ریاضی
دبیر حل تمرین دبیرستان سلام
دبیر ریاضی مجتمع فضه از سال ۹۶

رزومه کاری

زیست  و زمین پایه ۹

زینب سینافومنی

فوق لیسانس ژنتیک
همکار طراح در پژوهشکده رویان
گذراندن دوره های TTC کودک و نوجوان

رزومه کاری

رشته انسانی

زیست و زمین پایه ۷ و ۸

طیبه رهبرپور

لیسانس علوم آزمایشگاهی
فوق لیسانس خون شناسی
دبیر مجتمع فضه از سال ۸۶ تاکنون
دبیر مدرسه تکریم از سال ۹۶

رزومه کاری

ریاضی پایه ۷ و ۸

فاطمه نظری خرم

لیسانس دبیری ریاضی
دبیر حل تمرین دبیرستان سلام
دبیر ریاضی مجتمع فضه از سال ۹۶

رزومه کاری

زیست  و زمین پایه ۹

زینب سینافومنی

فوق لیسانس ژنتیک
همکار طراح در پژوهشکده رویان
گذراندن دوره های TTC کودک و نوجوان

رزومه کاری