جلسات پرونده مشاوره

جلسات پرونده مشاوره

اولین جلسات اولیا با معلمین پایه در مقطع ابتدایی، به صورت حضوری و برخط در طی دو هفته برگزار می شود.

این جلسات در طول سال تحصیلی ادامه می یابد تا بتوانیم در کنار هم رشد و بالندگی دخترانمان را در کنار خانواده های محترم فضّه نظاره گر باشیم.

 

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و تمامی همکاران در مجموعه ی فضّه

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.